Årliga Arkiv: 2013

Vasaslaget 2014 Jacketed ringen tournament

Whether for fun or for life and death fighting* the noble art of wrestling described in the manuals is performed wearing long-sleeved jackets (doublets), hoses/trousers and shoes. Because of the lack of easily purchased, functional, somewhat standardized and dedicated HEMA-wrestling

Publicerad i Vasaslaget

Schedule Vasaslaget 2014

The schedule should be accurate regarding workshops. Observe that there is limited time for the tournaments and they might start sooner or later than the scheduled times. The schedule is just a rough guide line for the tournament times. Time

Publicerad i Vasaslaget

Vasaslaget 2014

Vasaslaget is a Swedish HEMA-event that primarily caters to the Scandinavian/Nordic HEMA-scene but of course also welcomes participants from all over the world! Next year the event will be held 7-9 of March (leaving some time for recovery for contenders

Publicerad i Vasaslaget

Tävlingsansökan inskickad

Arbetet fortsätter med Vasaslaget. Nu är ansökan om att få hålla tävlingar inskickad. Snart ska vi lägga upp information och låta folk börja anmäla sig.

Publicerad i Vasaslaget

Årsmöte 5/10 kl 16

Styrelsen har äran att kalla samtliga medlemmar till årsmöte 5/10 kl 16 på MCW crossfit-garage, Alsikegatan 2. Ordinarie motioner skall inkomma senast den 28/9. Stadgeändrande Motioner skall inkomma senast den 21/9 Intresse för styrelsearbete meddelas valberedningen, genom Robert Ringefors.

Publicerad i Förening

Introduktionsträning 21:a september

Höstens (2014) nybörjarintag kommer att börja med en introduktionsträning kl 17-21 söndag 21:a september i F-hallen på Fyrishov. Under passet kommer vi presentera de vapen (inklusive enklare brottningstekniker) vi huvudsakligen tränar i föreningen, ge chans att prova på samt enklare

Publicerad i Träning

Innehållet på hemsidan

För att hålla innehållet uppdaterat är det bra om de som är intresserade av att bidra med texter säger till så får de bli redaktörer. I nuläget måste man vara redaktör för att ändra på sidorna, medan man kan skriva

Publicerad i Hemsidan

Vasaslaget 2014

Planeringen för nästa års Vasaslag har kommit igång. Vi kommer med all sannolikhet vara på Fyrishov. Titta in här regelbundet för att se vad som händer. Anmälan kan inte göras riktigt ännu.

Publicerad i Vasaslaget

Ny hemsida

Det här är föreningens nya hemsida. Den är ännu inte i fullt bruk, men bör kunna användas till det mesta. Nya funktioner kommer läggas till allt eftersom. Testa gärna hur saker fungerar och kom med synpunkter. Ladda gärna upp foton

Publicerad i Hemsidan