Årsmöte 7/6

UHFS medlemmar kallas härmed till årsmöte söndagen den 7/6 kl 19, i samband med ordinarie träning på Fyrishov. Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa senast en vecka före stämman, dvs 31/5.

Välkomna!
Styrelsen gm Ingela

Publicerad i Övrigt