Hem    Om oss    Historisk europeisk stridskonst    Praktisk information    Texter och länkar    Vasaslaget    Forum

 

Blogg    Artiklar    Galleri    Länkar

 

 

 

 

Dolksekvenser ur Goliath (MS Germ.Quart.2020)

 

Översättning av : Mattias Landelius, UHFS           Utifrån Transkription av :  Bartłomiej Walczak, FEDER

Bilder länkade från : Wiktenauer

 

Summary

this is a translation to swedish of the anonomous dagger sequences from the Goliath fechtbuch (MS Germ.Quart.2020) based on a transcription by Barlomiej Walczak from FEDER. The images has been linked to the website from the exellent knowledge and scource database Wiktenauer. Walczaks transcription has been published here with his permission. These dagger plays show defences against dagger attacks both unarmed and armed with a dagger. The plays seem to focus on throws, arm breaks and unarming and shows no deadly end plays. The closest similarity to this treatise is found in the Nuremberg tradition, especially in Codex Wallerstein (Codex I.6.4°.2) and Antonius Rasts fechtbuch (Reichsstadt "Schätze" Nr. 82).

 

Inledning

MS Germ.Quart.2020, eller vanligen kallad Goliath fechtbuch, är en schweizisk fäktbok från tidigt 1500tal. Verket är en sammanställning av fäktläror med olika vapen. Vissa läror har kunnat härledas till olika kända fäktmästare, däribland Andre Liegniczer, Andre Paurñfeyndt, Martin Huntfeltz samt Ott Jud. Många av styckena är dock än så länge oatribuerade, däribland kommentarerna till Johannes Liechtenauers Blossfechten och inte minst den samling dolksekvenser som jag översatt till svenska nedan.

 

Goliaths fäktläror med dolk kan delas upp i två (eller tre?) delar. Den första delen (folio 89r-97v) består av 17 rikt illustrerade och utförligt beskrivna stycken som tills nu (såvitt jag vet) inte har blivit översatta varken till engelska eller svenska. Den andra delen (folio 98r-110v) innehåller Andre Liegniczers dolkfäktning. 1 Möjligen så tillhör en del av detta stycke Martin Huntfeltz.2  

 

Om översättningen

Den här översättningen påbörjades i samband med ett pass som jag höll 2009 på vår fäktträff, föregångaren till Vasaslaget. Sedan har den legat i träda tills nu då då jag började om från början och gjorde klart den. Jag vill dock redan nu säga att jag betraktar inte översättningen som slutgiltig, utan tar gärna emot kommentarer eller konstruktiv kritik som kan förbättra tolkningen. Beröm är också självklart välkommet ;) På vissa ställen är jag osäker på ifall jag tolkat rätt. framförallt gäller detta den första delen av folio 95r där jag är osäker på ifall jag orsakssambandet rätt. I flera stycken finns förkortningen Vts i transkriptionen. Vad detta ordagrannt betyder har jag helt gått bet på. Av förkortningens placering i texten och har jag tolkat denna förkortning att betyda något liknande som Codex Wallersteins "als hie gemalt stet" vilket betyder ungefär "som avbildats här".

 

När det gäller användningen av tecken, styckeuppdelning och ordföljd i översättningen så har jag försökt att följa transkriptionen i den mån det gått. Men prio har legat på att få någon form av förståelig mening. Varje avbrott har likt transkriptionen markerats med / som ibland förstärkts av ~. Ord som lagts till av mig för att förtydliga meningens innehåll har satts inom skaffreringar [ t.ex.]. Kommentarer i orginaltexten som skrivits in i efterhand och som är upphöjda i transkriptionen har jag istället valt att sätta inom citattecken (t.ex.). Fäkttermer som inte översatts har kursiverats t.ex. indes. Överlag har jag dock valt att översätta de flesta ord/begrepp; framförallt rör det sig om wint = vrida, waage = vågen, ober stich = övre sticket samt gewappenter hant = den beväpnade handen.

 

Om transkription och bilder

Både transkription och bilder har jag hittat via den fantastiska webresursen Wiktenauer. Jag äger inte några rättigheter till dessa utan förlitar mig på att dessa lagts upp på Wiktenauer med tillåtelse av upphovsrättsinnehavarna. Bilderna är länkade direkt från wiktenauer och ligger alltså inte på www.uhfs.se alls. Barlomiej Walczak transkription har jag kopierat direkt från Wiktenauer och publicerats här med hans tillåtelse.

 

Innehåll

Detta kapitel om dolkfäktning inleds med obeväpnat mot dolk, varav tre tekniker mot någon som håller tag i ens krage.  De resterande styckena visar tekniker mot inkommande dolkstick från olika typer av avvärjningar:  Dels genom att möta dolkarmen med vänsterarmen eller din egen dolk/dolkarm och dels genom att möta dolken med tvåhandsgreppet som Talhoffer kallar skölden (här kallad den beväpnade handen). Endast en av styckena visar ett försvar där man slår vidare den andres dolkhand på det sätt som bl.a. visas i Codex Wallerstein. Fäktningen i kapitlet utgår helt från det vända dolkgreppet (förutom försvar med skölden) och saknar helt avslutningar där den andre sticks ihjäl, till skillnad från t.ex. Talhoffer, Fiore m.m. Istället lägger fokus helt på kast, armbrytningar och avväpningar.

 

Vissa av teknikerna är vanligt förekommende (t.ex. "skäran" i folio 93v som återfinns i Talhoffer, Paulus Kal m.fl.) i andra fäktböcker. Medan andra har jag inte funnit paralleller till (t.ex. tekniken mot ett kragrepp i nacken i folio 92r). Närmaste parallellerna till styckena och illustrationerna i Goliaths första dolkkapitel verkar finnas i Nuremberg traditionen, dit bl.a Paulus Hector Mair anses tillhöra. Framförallt är likheterna stora med Codex Wallerstein(Codex I.6.4°.2) och i synnerhet dolkteknikerna i Antonius Rasts fäktbok(Reichsstadt "Schätze" Nr. 82).

 

Mattias Landelius

Uppsala Historiska Fäktskola

2011-12-07

 

 

1 http://www.wiktenauer.com/wiki/Goliath_(MS_Germ.Quart.2020)

2 http://www.schielhau.org/goliath.html

 

 

[89r]

 

Här följer dolkens dans

 

Im Dantzer degenn -wolgt-

 

 

 

[89v]

 

[No text]

 

 

[90r]

 

Ett kast och armbrott

 

Sticker någon mot ditt ansikte från ovan med en dolk i näven/ Far då upp med din högra hand (eller placera din dolk) in under hans stick/ runt handleden/ [och] greppa med din vänstra hand runt hans högra armbåge och vrid helt runt honom mot din vänstra sida/ Och träd med din vänstra fot framför hans båda fötter/ Så kastar du honom och tar dolken/ eller bryter mot armen/

 

 

Einwerffn unnd .armpru°ch.

 

Sticht dir einer mit einnem gefau°sstn degen oben nach dem gesicht / So far ebich au°f mit deiner rechtn hannt #od(er) ewignnis deine(m) degen Im vnder seinen stich / vorn an das glenckh / greif mit deiner linncken h[and] an seinen re:[chten] elbogen vnd wint mit der rechtn h[and] wol ybersich au°f dein l[incke] seiten / Vnd trit mit d[eine] l[incke] fu°eß fu°r sein bed füesß / So w[urffst] du° in / vnd nimbst im den Degn / o[der] p[ruch] im d[en] arm / en/

 

 

[90v]

 

Ett armbrott från kast

 

Vill han stöta från ovan mot ditt ansikte/ så vrid fram din vänstra vända hand/ under hans dolk/ mot handleden/ och greppa under hans högra armbåge med din högra hand/ och tryck från dig/ och dra med den vänstra handen hans hand mot din vänstra sida/ och träd fram bakom honom/ så kastar du och bryter mot armen/

 

 

Ein armbru°ch v[on] we:rfn

 

Wiler dir dein gsicht zu°stechen / von oben so wint auf mit deiner lincken / ebichen hant / vorn unter seinen degn / an daß glennckh / Vnnd greif im mit deinr re:[chten] hannt / unten an seinen rechtn elbogen / vnd zeu°ch an dich / vnd mit deinr l[incke] #ebich hant dau°ch im die hant au°f dein l[incke] s[eiten] / Vnnd trit mit deim l[incke] fu°eß tref hinter in ausß / so w[urffstu] in v[nd] pri:[chstu] im d[en] arm /

 

 

[91r]

 

Ett armbrott

 

Greppar han dig i kragen/ så greppa med din vänstra [hand]/ runt handleden/ och rör dig runt [hans arm]/ och sätt din högra arm mot hans vänstra arm/ mot armbågslänken/ och stöt ned mot marken/ (så bryter du mot armen)/ och träd bort från stöten mot din högra sida/ och värj dig mot sticken med högra handen efter du stött mot armbågen/

 

 

.ein Armbru°ch.

 

Greifft dir einer vorn bey dem goller / so greif im mit deinr lincken / Vornen in das glenckh / vnd reib imß vmb / vnnd setz im deinen rechtn arm auf sein linckhen / arm / au°sen au°ffm elbogen glenckh / vnnd stoß nider zur erden / (so p[richstu] im d[en] ar:[m]) vnnd drit im au°s dem stoß au°f dein re:[chten] seitn / vnd wart deß stichß mit der rechtn h[and] domit du in in e[lpogen?] p[richt?] stost / / hie /

 

 

[91v]

 

Ännu en när han sticker in från ovan

 

Tar någon dig i kragen och vill sticka dig/ så vrid in din vända högra hand under hans arm/ och höj armen högt upp/ i det höga/ och träd med din högra fot bakom hans fot/ som avbildats här/ så kastar du honom på ryggen/ och stöter med din högra axel loss hans vänstra arm[från kragen]/

 

 

Aber einß so er dir oben einsticht /

 

Hebt dich einner bey° dein goller vnnd will dich stechen / so winnt im mit mit deinner rechtn hannt / vnnden sein arm ebich au°f / Vnnder seinen degen / Vnnd heb im den arm hoch au°f / in die hohe / Vnnd trit mit deinem rechtn vu°es hinnter sein vu°es /Vts/ So wufstu° in / au°f sein Ru°ckh / Vnnd stoß im mit deiner rechtn agsl sein Lincken arm ab /

 

 

[92r]

 

Håller någon dig i kragen bakifrån[…]

 

Så avvärj när han sticker från ovan med din högra vända hand helt invriden under hans dolk/ och sänk dig ned i vågen/ och träd med din högra fot bakom hans fot/ som avbildats här/ Så kastar du [honom] på marken/ och stöter mot hans arm [som greppar] kragen med din högra axel/

 

 

 Helt dich einer hinnten bey°m goller

 

So wart Wann er obn mit sticht Das dw° mit deiner rechten ebichen hannt Wol au°fwindest vnnder seinen Degen / Vnnd sennckh dich nider in die wag / Vnnd trit mit deinnem rechtn fu°eß tieff hinnter sein fu°eß /Vts/ So wirfstu° in au°f die erden Vnnd stoß im sein arm Vom goller mit der rechtn agsl /

 

 

[92v]

 

Dolktagning

 

Notera att om någon sticker efter ditt ansikte med en dolk i näven/ så vrid mot med dolken vänd/ [och] vrid runt [dolken] med din spets/ ovanför hans högra arm/ och dra mot dig/ som avbildats här/ så tar du dolken från handen/

 

 

dolchnemen

 

Item sticht dir einer oben nach dem angesicht nach mit gefaussten degen / so winnt mit deinem degen ebichen vff / Vmbwint sein degen / vnd vmbwinnt im deinem spitz / y°ber sein rechtn arm / Vnnd reiß an dich /vts/ So nimbst im den Degen au°s der hant /

 

 

[93r]

 

Ännu ett stycke

 

Om någon sticker efter ditt ansikte/ så vrid fram din vända [dolk]hand [mot] och greppa med din vänstra vända hand/ ~ högt över hans högra arm/ ~ och ryck in starkt mot ryggen/~ och träd in bakom med din högra fot. Som avbildats här. ~~ Så kastar du och bryter mot armen/

 

 

Aber ain stu°ckh /

 

Ob dir einer nach dem gesicht sticht / So wint au°f mit deinem ebich vnnd greif mit deinr linncken hannt / ebich / ~~Oben yber sein rechtn arm / ~Vnnd druckh ine starckh zu° ru°ckh / ~Vnnd drit mit deinem rechtn fu°eß hinnter in .vts. ~~So wirfstu° in vnd brichst im den arm /

 

 

[93v]

 

Ett armbrott

 

Sticker någon med ett övre stick mot ditt ansikte/~ så stick in med din dolk/ underifrån/ med vänt hand [och] runt hans högra hand/~~ och greppa dolken med din vänstra hand/ vriden förbi din högra arm/ och ryck starkt mot dig/ som avbildats här/ så bryter du mot armen.

 

 

Ein armprechen

 

Sticht dir einer mit dem ober Stich zu° dem anngesicht / ~So stich im mit deinem tegn / von vnnthen au°f / mit ebicher hannt vmb sein rechte hant / ~~Vnnd greif mit deinner linnckhen hannt / Vnnden du°rch deinen rechtn arm in degen / vnd zu°ckh in starckh an dich /Vts/ so prichst im den arm /

 

 

[94r]

 

[Och] ännu ett stycke och armbrott

 

Sticker någon efter ditt ansikte från ovan/ så vrid fram din vända vänstra hand/ in under hans stick/ och far med dolken* över armen/ och finta att du vill sticka in mot ansiktet/ [men] stick [istället] in över hans högra arm/ och ryck starkt mot dig/ som avbildats här/ Så bryter du mot armen.

 

 * au°swertz = över svärdet

 

V. Aber ein stu°ckh vnnd armpru°ch

 

Sticht dir einr oben nach dem angsicht / So winnt im au°f mit deiner ebichen linckhen hant / vnnter seinen stich / Vnnd reib im den arm au°swertz / Vnnd thu° alß welst im nach dem angesicht stechen / vnd stich im au°ß y°ber sein y°ber seinen rechtn arm / vnd zu°ckh starck an dich /vtsu°p:/ ~~So prichst im den arm

 

 

 

 

[94v]

 

Ännu ett stycke

 

Om någon far efter ditt ansikte/ så fatta din dolk i den beväpnade handen/ och gå högt upp/ under hans stick/ och vrid in med din knapp/ eller spets över hans arm/ som avbildats här/ så slår du hans dolk i ansiktet [på honom]/ ~~och tar dolken~/

 

 

Aber Ein Stu°ckh:

Ob dir einer gar gern nachdeinem ansicht / so fasß deinen Degen zu° Gewappenter hannt / Vnd gee hoch au°f / Vnnder seinen stich / Vnnd wint im mit deinem knopff / oder spitz v°ber seinen arm / Als do gemalt stet / so schlechstu° im seinen degen innß angesicht / ~~Vnnd nimbst im den Degen ~ /

 

 

[95r]

 

Ännu ett stycke

 

Sticker någon starkt in från ovan mot ansiktet så vrid emot med den beväpnade handen före och gå Indes fram/ och tryck dolken bakom honom över hans huvud och ryck in starkt/ [och] skicka honom till marken/ Som avbildats här/

 

 

/ Aber ein stu°ckh /

 

Sticht dir einer / oben starckh ein nachdem angesicht so winnt vff mit gewapenter hannt alß fu°r vnnd gee vast Inndeß / Vnnd ru°ckh im den tegen / hintersich vff / Vber sein heu°bt vnnd zu°ckh in starckh fu°rsich / Gegn der erden /Vts/

 

 

[95v]

 

Ett stycke

 

Sticker du [och] ser [hans dolk] framför ditt skrev* och vill [därför] inte fullfölja stöten/ Hugger han då in ovan mot dig som en fint och sticker runt nedanifrån så fall in med din vända dolk mot hans dolk och löp in bakom ~~ Och greppa mot halsen/ ~~ Så kastar du [honom]/ ~och tar dolken/

 

* schmu°ckht = Smycke/penis

 

 

Ein Stu°ckh ~~

Stichstu° Das sich einer vor dir schmu°ckht vnnd will nit von stat stechen / So haut au°f in Ob er dich vorn wu°lt vnnd hinten / Vmb stechen so vall im mit verkerten Degen au°f sein Degen vnnd spring / hinnter in ~~Vnnd ergreif in mit dem halß / ~~So wirfstu° in / ~Vnnd nimbst im den Degenn /

 

 

[96r]

 

Ännu ett stycke

 

Far någon mot ansiktet/ så vrid [fram] din vända hand/ och bryt mot dolken/ och stick in dolken under hans högra ben* och ryck starkt mot dig/ så kastar du honom på ryggen/ och tar dolken/

 

* vu°eß = fot

 

 

/ Aber ein Stu°ckh /

 

Warm dir einer nachdem angsicht / so ~Wint / mit deiner ebichen hannt / vnnd brich im den degen au°ß / ~~Vnnd stich im den degen vnnder seinen rechtn vu°eß / ~Vnnd zeu°ch starckh an dich / ~So wirfstu° im / vf den Ru°ckh / ~~Vnnd nimbst im den tegen /

 

 

[96v]

 

Sticker någon dig underifrån mot buken/ med det falska sticket/ så sätt dig ned i vågen/ och slå/ in med din vända vänstra hand/ far mot handleden och greppa med dolken i högra handen [runt] hans högra armbåge/ och ryck starkt fram honom såsom avbildats Så tar du dolken/ och bryter mot armen/ ————  Och kastar honom på ansiktet/

 

 

Sticht dir einer von / Vnthen / zu° / nach dem bu°ch / mit dem falschen stich / so setz dich nider in die wag / Vnnd schlag / in mit deinner ebichen linnckhen hant / fert bey° dem glennckh vnnd greif in mit deiner rechtn hannt mit deinem degen bey° seinnem rechtn elbogen / vnnd ru°ckh in starck fu°r sich alß gemalt stet So nimbst im den Degen / Vnd brichst im den arm / ———— Vnnd wirfst in au°ff das mau°l /

 

 

[97r]

 

Sticker någon dig underifrån mot buken och du ser att han [tänker] stöta starkt/ så fatta dolken i den beväpnade handen/ och fall in långt mot hans dolk/ som avbildats här/ och vrid runt med spetsen eller knoppen/ och gå snabbt indes emot/ och träd in bakom honom/ så kastar du honom från dig med ett ryck ovanifrån/

 

 

Sticht dir einer vnten zu° dem pau°ch vnd sichst daß er will starck stechen / So fasß deinen Degen zu° gewappenter hannt / vnd fall im lanngk au°ff sein degen /Vts/ vnd winnt v°m mit dem spitz oder knopf / vnd gee vasst indeß / vnd in au°f / vnd hinter trit / so wirfst in y°ber ru°ckh au°s /

 

 

[97v]

 

Sticker någon dig underifrån mot buken [så] fall med din dolk mot hans dolk/ med beväpnad hand som förut/ och greppa snabbt (med den högra handen som du har dolken i)/ framtill på hans högra hand/ vid leden/ och håll hans dolk hot din/ och vrid från handen och sätt den mot din mage/ och ryck in med din vänstra hand starkt emot dig/

 

 

Sticht dir einer vntn nach dem bau°ch fal mit deinem degen au°f sein degen / mit gewappenter hant alß vor / vnd greif in (mit der rechtn hant do du° den dolich in hast) behendiglich / vornen au°f sein rechte hant / pey° dem glenck / vnd fasß im seinen degen zu° deinem / vnd wint Wint im au°s der hant vnnd setz im an deinen pau°ch / vnd zu°ckh in mit deiner lincken hant starck an dich /