Antidoping

Svenska HEMA-förbundet uppfattar och gör bedömningen att den Svenska HEMA rörelsen inte har några större problem avseende doping vid tränings-och tävlingsverksamhet.

Vi uppmanar även ledare, instruktörer och aktiva att genomföra e-utbildningen ”Ren Vinnare”.

Uppsala Historiska Fäktskola står bakom Svenska Budo & Kampsportsförbundet och Svenska HEMA-förbundets om Sveriges vision om att all träningsverksamhet och tävling ska vara fri från alla former av doping.

Utbildningsmateriel och information

Antidopingfakta

Dopningslagen

Fakta om Anabola androgena steroider

Idrottens Antidopingreglemente

Tänk efter före – För dig som vill undvika doping

Länkar Antidoping

Antidoping Sverige – E-utbildning: Vaccinera klubben och Ren vinnare

Antidoping Sverige Facebook

Svenska HEMA-Förbundet – Antidoping

Svenska Budo & Kampsportsförbundet Antidoping