Länkar

Föreningar (ett urval) i Sverige

Svenska HEMA-förbundet

Utländska föreningar (ett urval) med vilka UHFS har kontakt/utbyte

Svenska living HEMA-projekt

Källmaterial