Montante

Under 1400-talet växte behovet av längre, tyngre och kraftigare svärd fram och på den iberiska halvön användes montanten i strid, ofta utanför formationerna; i Italien gick det under benämningen spadone och i Tyskland kallades svärdet Zweihänder (ibland Bidenhänder). Fram till 1600-talet användes det i strid, men när skjutvapnen gjorde ordentlig entré i de europeiska arméerna försvann de riktigt långa svärden från stridsfälten. Som vapen blev de ändå kvar, men utanför det militära och återfanns i städerna där de bars och användes för att avskräcka, försvara och skydda.

Det ansågs vara det perfekta vapnet för den som ensam mötte flera motståndare eftersom det var snabbt, kraftigt och med hjälp av sin längd gav ett avståndsmässigt övertag och det är så vapnet tränas hos oss. Mycket av den träning vi genomför syftar till att möta fler än en motståndare i olika scenarier och det kräver styrka, teknik, och kondition.

Till vår hjälp att förstå hur svärdet användes har vi spanska, portugisiska och italienska manualer från 1500- och 1600-talet där olika fäktmästare förklarar hur olika tekniker (regler) kan lösa uppkomna situationer, t.ex. strid mot flera motståndare, strid i trånga gränder, försvar av fallen kamrat etc.

Till skillnad från alla andra stålvapen vi tränar i UHFS, använder vi aldrig montante i sparringsituationer. Vapnen är för stora, väger för mycket och skulle göra för mycket skada och därför använder vi oss ibland av andra träningsverktyg för att kunna pröva tolkningar och tekniker i full hastighet; av samma anledning genomförs heller inga tävlingar i montante.

Våra träningspass blandar läsning av tekniker (regler) ur tillgängliga manualer, tillämpade övningar samt konditions- och koordinationsträning. Montante erbjuder träning för både kropp och knopp och passar alla.

En bra översikt av montante finns att läsa på http://hroarr.com/an-overview-of-the-iberian-montante/ där vapnet presenteras och sätts i sin historiska kontext.

En bra start för att träna montante är att gå till manualen skriven i Sevilla 1530 av en anonym författare. I manualen beskrivs nio regler som utgör grunden för de övriga tekniker som används med montanten.

En viktig manual är Memorial Da Prattica do Montante (Memorial Of the Practice of the Montante) skriven av Diogo Gomes de Figueyredo 1651. Här presenteras 16 enkla (simples) och 16 sammansatta (compostas) regler och är en bra utgångspunkt för att förstå tankarna och mekaniken bakom montante. Den finns att läsa i sin helhet på https://tinyurl.com/y9krh9dx.