Kontakt

Klubbens Styrelse 2023/2024

Henrik Persson  – Ordförande uppsalahistoriskafaktskola@gmail.com

– Kassör kassoren@uhfs.se

 – Sekreterare

Milon Högberg Ekbom – Ledamot

Yayée Oviedo – Ledamot

Simon Annmo – Ledamot

Ludvig Öman – Ledamot

Martin Björk – Suppleant

För frågor till styrelsen och föreningen!

uppsalahistoriskafaktskola@gmail.com

 

Vi finns även här!!

Facebook – Uppsala Historiska Fäktskola

Instagram – Uppsala Historiska Fäktskola

Discord – Uppsala Historiska Fäktskola

Youtube – Uppsala Historiska Fäktskola