Om oss

Uppsala Historiska Fäktskola (UHFS) bildades våren 2008 som en fortsättning på den verksamhet som Östra Aros Svärdsmän och Unionen för Europeisk Stridskonst tidigare utövat.

UHFS strävar efter att vårda och öka intresset för den historiska europeiska stridskonsten. Vi gör så, dels genom att lära ut konsten till intresserade, men också genom att delta på olika events och visa upp oss för en bredare allmänhet.

UHFS är medlem i Svenska HEMA-Förbundet, som är en paraplyorganisation för svenska historiska fäktare. Vi binds samman av intresset för historisk stridskonst, men både träningsupplägg och vapen varierar mellan olika föreningar.

Hos oss är alla över 15 år välkomna att vara med. Vi tränar i huvudsak under vår- och hösttermin. Under sommaren är det träning utomhus om vädret tillåter och tillräckligt många kan delta.

FÖRENINGENS STADGAR

Stadgar_UHFS

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2021

Den 19:e september kl. 17.00 hålls föreningens årsmöte i Svandammshallarna.
Föredragningslista

Verksamhetsberättelse UHFS 20/21

Ekonomisk Berättelse 20/21

Revisorsberättelse

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 21/22

Budgetförslag 21/22

SENASTE ÅRSMÖTESPROTOKOLL (2021)

Protokoll Årsmöte UHFS 2021-09-17