Om oss

Uppsala Historiska Fäktskola (UHFS) bildades våren 2008 som en fortsättning på den verksamhet som Östra Aros Svärdsmän och Unionen för Europeisk Stridskonst tidigare utövat.

UHFS strävar efter att vårda och öka intresset för den historiska europeiska stridskonsten. Vi gör så, dels genom att lära ut konsten till intresserade, men också genom att delta på olika events och visa upp oss för en bredare allmänhet.

UHFS är medlem i Svenska HEMA-Förbundet, som är en paraplyorganisation för svenska historiska fäktare. Vi binds samman av intresset för historisk stridskonst, men både träningsupplägg och vapen varierar mellan olika föreningar.

Hos oss är alla över 15 år välkomna att vara med. Vi tränar i huvudsak under vår- och hösttermin. Under sommaren är det träning utomhus om vädret tillåter och tillräckligt många kan delta.

FÖRENINGENS STADGAR

Stadgar_UHFS

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2023

Den 3:e september 2023 kl. 17.15 hålls föreningens årsmöte i Svandammshallarna.

Foredragningslista-2023

Verksamhetsberättelse UHFS 2022-2023

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023-2024.docx

Årsredovisning UHFS 23 med budgetförslag.docx

Proposition kommittén Socialisering UHFS.docx

Proposition Arbetsgrupp Wasaslaget 2024.docx

Revisionsberättelse UHFS 2023

Från-valberedning-till-årsmötet-Från-valberedning-till-årsmötet

ÅRSMÖTESPROTOKOLL (2023)

Årsmötesprotokoll_UHFS_230908_082923

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2022

Den 4:e september 2022 kl. 17.15 hålls föreningens årsmöte i Svandammshallarna.

Föredragningslista 2022

Verksamhetsberättelse UHFS 21/22

Ekonomisk årsredovisning UHFS 21/22

Revisorsberättelse för verksamhetsåret 21/22

Verksamhetsplan för verksamhetsåret UHFS 22/23

Budgetförslag UHFS 22/23

ÅRSMÖTESPROTOKOLL (2022)

Protokoll_Årsmöte_UHFS_2022-09-04

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2021

Den 19:e september 2021 kl. 17.00 hålls föreningens årsmöte i Svandammshallarna.
Föredragningslista

Verksamhetsberättelse UHFS 20/21

Ekonomisk Berättelse 20/21

Revisorsberättelse

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 21/22

Budgetförslag 21/22

ÅRSMÖTESPROTOKOLL (2021)

Protokoll Årsmöte UHFS 2021-09-17