Regler Långsvärd Open/Dam/Nybörjare

Vapen

Tävlingsarrangören tillhandahåller långsvärd för tävlingen.

Domare

En match bedöms av ringdomare och flaggdomare. Domarna ska vara placerade så att de tydligt kan se utväxlingarna och snabbt kan ingripa vid behov. Ringdomaren är rörlig inuti tävlingsområdet medan flaggdomaren är placerad utanför mattan. Flaggdomaren står generellt i mitten av sitt tilldelade område, men med möjlighet att röra sig för att få god överblick. Det är flaggdomarens främsta uppgift att bedöma huruvida en träff utdelats. När en träff uppfattas ska flaggdomaren signalera vem som träffat (och fått poäng) genom att hålla upp en röd (höger hand) eller blå (vänster hand) flagga.

Kommandon och signaler

Fäktare redo?Fencers ready?Ringdomarens uppmaning om att de tävlande ska göra sig beredda.
Fäktas/FenceRingdomarens förklaring om att matchen har startat. Domaren höjer staven.
Bryt/BreakRingdomarens kommando om att de tävlande ska bryta upp, sluta attackera och ta ett steg från varandra. Kommandot är samma som att staven förs in mellan de tävlande. Det sker när någon av de tävlande blivit träffad eller när de ska bryta upp av någon annan anledning.
Till era hörnor/To your cornersUppmaning om att de tävlande ska bege sig till sina respektive hörnor.
X poäng Y/X points Y…Poängutdelning används enbart av ringdomaren. Antalet poäng och färgen på fäktaren som får poängen annonseras. Poäng till bägge fäktarna kan delas ut, t.ex. “Två poäng röd, en poäng blå”.
Utklappning/Tap outTre klappningar på mattan, motståndaren eller någon annanstans betyder att man ger poäng till motståndaren och att man ger upp. En tävling kan välja att inte ge poäng vid utklappning, men utväxlingen bryts i alla fall.
Domare/JudgesRingdomarens signal till flaggdomaren att visa sitt rådgivande beslut.
Poäng/PointFlaggdomarens signal om att hen har uppfattat en situation som kan bedöma.
Sista utväxlingen /Last Exchange Sekretariatet ropar ut när det är 10 sekunder kvar av den totala matchtiden (3min)

Förfarande

Alla tävlande ska anmäla sig på utsatt tid och genomgå kontroll och registrering. De ska också följa de anvisningar som tävlingsarrangörer, läkare, eller ansvarig sjuksköterska, sjukgymnast eller fysioterapeut och funktionärer ger dem.

När matchen ska börja ska de tävlande ställa sig i respektive ringhörna med samtliga skydd på. Vid behov kan ringdomaren påminna om regler, beteende etc. 

Ringdomaren sänker en domarstav eller sin hand mot golvet mellan de tävlande (signalen för bryt). Så länge staven är mellan dem ska de befinna sig i respektive hörnor.

Matchförfarandet finns beskrivet mer i detalj (se nedan).

Sekonder

Varje tävlande har rätt till en sekond. Det är tillåtet för sekonden att ge råd under matchen. Sekonden kan också avbryta matchen och ge vinsten till motståndaren genom så kallat Eget avbrott (EA), om hen anser att det föreligger hot mot sin egen tävlandes hälsa. Sekonden bör pekas ut för ringdomaren av den tävlande innan matchen.

Signaler

När flaggdomaren uppfattar att det skett en träff ska de ropa “poäng/point”, varpå ringdomaren separerar de tävlande. Poängdomaren ska ha blicken fäst i marken och höjer sin/sina flagga/flaggor när ringdomaren säger “domare/judges”, varpå poängen visas. Om en flaggdomare inte själv sett en träff ska hen heller inte dela ut poäng. Det är de tävlandes uppgift att träffa motståndaren så att flaggdomaren ser. 

Matchpoäng

Fäktare startar varje match med noll (0) poäng och matchen avslutas när en (eller båda) fäktare har tolv (12) poäng. Tidsgräns i matchen 3 minuter.

Efter matchen registreras resultatet som matchpoäng plus tre (3) poäng för vinst och 1 (ett) poäng vid lika slutresultat. En fäktare kan få 0 till 3 matchpoäng från en match; resultatet bidrar till rankingen i turneringssystemet. 

Poängbedömning

Ringdomaren beslutar om poäng och kan vid behov rådfråga flaggdomaren.

Poäng och inga poäng

 • En (1) poäng: Poängflaggan hålls ut horisontellt
 • Två (2) poäng: Poängflaggan hålls vertikalt uppåt
 • Ingen (0) poäng: Poängflaggan hålls ut rakt ned. Tekniken bedöms ha för dålig kraft/kvalitet.
 • Korsade flaggor mot golvet betyder att domaren inte sett något eller inte kan bedöma situationen.

Poänggivande tekniker

 • Hugg. Hugg räknas om det appliceras med viss hastighet och är mer än bara en lätt markering eller lätt spetsträff. Om träffen utdelas med flatsida så är den inte poängivande.
 • Stöt. En stöt räknas om den har mer kraft än enbart lätt markering. 
 • Skär. Ett skär räknas om det består av ett kraftigt tryck samt en skärande rörelse.
 • Slag med knapp (pommel). Ett slag med knappen (ej hjaltets korsdelar) är enbart poänggivande om den träffar maskens galler. En markering av ett sådant slag är tillräckligt för poäng.
 • Brottning. Dominans i brottningssituation under minst tre (3) sekunder. Även ett kontrollerat lyft räknas som brottningssituation (se Kast och lyft nedan).
 • Avväpning. Avväpning av motståndaren eller om motståndaren tappar sitt vapen
 • Mattflykt. Motståndaren kliver utanför mattan med båda fötterna samtidigt. Poäng tilldelas inte om motståndaren forceras (ex. knuffas) utanför mattan.
PoängTeknik
2Hugg, stöt eller skär mot huvud eller hals.
2Stöt mot bålen.
2Om motståndaren tappar sitt vapen ges poäng så snart motståndaren befinner sig utanför avstånd för brottning.
Efter att ha blivit avväpnad (eller tappat vapnet) har motståndaren ett tempo på sig att befinna sig inom avstånd för fäktning innan utväxlingen stoppas.
2Träff av enpoängsområde som används av motståndaren som skydd av tvåpoängsområde (ex. skyddar huvudet med en arm).
1Hugg eller skär mot bålen.
1Hugg, skär eller stöt mot armar eller ben.
1Hugg, skär eller stöt med en hand (endast en hand håller vapnet) oavsett träffområde.
Undantaget detta gäller enhandsfattningar under brottningssekvenser där fäktaren kontrollerar motståndarens vapen eller kropp.
1Fäktaren tvingar motståndaren utanför mattan.
1Slag med svärdsknappen (pommel) mot maskens nät (ansiktet). En tydlig markering av ett sådant slag är tillräckligt för poäng.
1Dominans i brottningssituation under minst tre sekunder. Fasthållning med vapen räknas som ovan.
Halvsvärdstekniker (med en hand på vapnets handtag och den andra på vapnets blad) räknas som tvåhandsattack (se ovan poängtilldelning)

Brottning

Ringdomaren kan vid brottningssituationer eller vid händelse av att båda de tävlande blivit av med sina simulatorer och hand/fot-tekniker används, när som helst separera de tävlande, men det ska helst ske först när någon av de tävlande etablerat dominans. En riktlinje är att ringdomaren bryter matchen vid minst tre (3) sekunders passivitet vid markbrottning där ingen av de tävlande har tillgång till en simulator. 

Kast och lyft

Kast eller annan teknik som resulterar i att motståndaren hamnar på mattan är tillåtet, men inte automatiskt poänggivande. Den som kastar får poäng först om motståndaren klappar ut, om kastaren efter kastet får in en giltig träff med simulatorn, eller om flaggdomaren bedömer att kastaren uppnått ett tydligt dominant läge (exempelvis genom att den som blivit kastad inte längre försvarar sig eller genom att den som kastar följer med ner och upprättar dominant läge, se nedan). Ringdomaren kan också resa de tävlande upp om de är inaktiva i brottningssituationen. 

Även ett kontrollerat lyft kan vara poänggivande om lyftet resulterar i att motståndaren är oförmögen att fäktas eller göra mottekniker.

Kontroll

Tekniker på marken som innebär att motståndaren ”klappar ut” (tre klappningar på motståndare, golv eller liknande eller räcker upp båda händerna i luften) eller domaren bryter på grund av dominans är poänggivande.

Passivitet

Om ringdomaren bedömer att fäktarna är för passiva ges en muntlig varning. Om fäktarna, trots varningen, fortsatt är passiva stoppar ringdomaren fäktningen och tilldelas båda fäktarna två (2) poängs avdrag.

Riktlinjen är att efter 45 sekunders passiv fäktning ges varningen till båda fäktarna och efter ytterligare 15 sekunders passivitet ges poängavdrag om inget tydligt offensivt försök gjorts från någon fäktare.

Efterslag

Efterslag är en poänggivande teknik som levereras efter att en poänggivande teknik utdelas av motståndaren. Vid en giltig träff har motståndaren normalt en rörelse, eller ett tempo, på sig att utföra en poänggivande teknik i retur. Det innebär att en giltig träff ska följas av ett gott skydd. I princip kan en mycket god träff fullständigt negligeras av motståndaren fram till dess att ringdomaren dömt för bryt. Det är ringdomarens uppgift att döma för bryt i rätt tempo. Flaggdomaren kan döma bort ett efterslag till förmån för en av de tävlande. Det är upp till domarna att avgöra om träffar ska dömas som efterslag eller inte.

Dubbelträff

Om båda fäktarna träffar samtidigt (sk. dubbelträff) utdelas full poäng till båda fäktarna utifrån vilken teknik och och vilket träffområde som avses. Ingen poängutjämning sker. 

Mattflykt

Det är tillåtet att sätta ena foten utanför markerat område om den tävlande skyndsamt kliver in igen. Om båda fötterna sätts utanpå mattan, ska detta ses som mattflykt, varpå poäng utdelas till motståndaren (se poängtilldelning). Mattflykt räknas som poänggivande teknik för den andre tävlande, eventuella efterhugg och dubbelslag ska alltså räknas för den som är skyldig till mattflykt.

Otillåtna handlingar och träffområden

Otillåtna handlingar och träffområden syftar till att genomföra fäktningen på ett säkert sätt och brott mot reglerna resulterar alltid i en varning och kan vid upprepade fall diskvalificering. 

Det är förbjudet att attackera:

 • baksidan av huvudet
 • nacken
 • ryggraden
 • hälsenan
 • skrevet
 • knävecket

Det är förbjudet att: 

 • trycka, slå mot struphuvudet och framsidan av hals.
 • kasta motståndaren med enbart grepp runt nacken eller mot leders naturliga riktning (däremot får låsning ske). 
 • hand-/fot-/armbåge-/knätekniker utförda mot en leds riktning (exempelvis frontspark mot knä). 
 • greppa motståndarens mask.
 • tekniker mot oskyddat huvud, utifall att masken glidit av.
 • träffa golvet med vapnet (medvetet eller omedvetet).
 • vända ryggen mot motståndaren (medvetet eller omedvetet).
 • utföra vapentekniker utan minst en hand på handtaget på vapnet. (ex. Morthschlag).
 • slå med korset.
 • sparkar mot armar, ben, bål, skrev, huvud

Regler för avbrott av match

Eget avbrott (EA)

Den tävlande eller dennes sekond kan när som helst har rätt att avbryta matchen om det förekommer risk för den tävlandes hälsa. En tävlande kan inte begära stopp av tid för att hämta andan eller återhämta sig från en träff. Vid brister i fäktutrustningen som uppkommer under matchen ges maximalt två (2) minuter att laga eller låna fungerande utrustning.

Domaravbrott (DA)

Ringdomaren eller ansvarig läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller fysioterapeut har rätt att när som helst avbryta matchen genom Domaravbrott (DA) om det föreligger risk för de tävlandes hälsa. Domaravbrott utdöms som en säkerhetsåtgärd, särskilt när det kan anses finnas stora skillnader i teknisk skicklighet, storlek eller när en av de tävlande inte klarar av att skydda sig tillfredsställande.

Diskvalificering

Diskvalificering sker om den tävlande allvarligt brutit mot reglerna. Vinsten går då omedelbart till motståndaren. Vid fall av mindre allvarlig karaktär där uppsåtet inte är medvetet så utdelas varning. En diskvalificerad tävlande ska omedelbart lämna tävlingsområdet.

Varningar, diskvalificering och poängavdrag

Varningar, diskvalificeringar och poängavdrag kan delas ut om den tävlande eller dennes sekond beter sig regelvidrigt eller olämpligt. Det kan handla om rena regelbrott, men även dåligt beteende gentemot domare eller motståndaren, exempelvis genom att inte åtlyda domarens instruktioner.

Det vanliga förfarande för regelbrott av normal karaktär är att det först utdelas en varning, därpå poängavdrag, därpå förlust av match, därpå diskvalificering från turnering.

Det är möjligt för ringdomaren att döma direkt till hårdare straff om regelbrottet är av allvarlig karaktär och uppsåtligt. I princip står hela straffskalan till ringdomarens förfogande omedelbart, även om varning ej utdelats. Det är också möjligt för ringdomaren att flera gånger varna utan att ge poängavdrag, särskilt i fall där regelbrotten är lindriga och av helt skilda karaktärer.

Det är förbjudet för tävlande och sekonder att tilltala eller störa poängdomare, poängräknare, administratör och tidhållare under match. Varning delas ut för den tävlande om sekond gör sig skyldig till sådan förseelse. För övriga närvarande kan avvisning från arenan ske omedelbart. Eventuella påpekanden eller klagomål lämnas till administratören.

Till de särskilt allvarliga förseelserna räknas bland annat hot mot domare eller övrig personal, uppsåtligt vårdslöst beteende eller liknande, medvetet användande av otillåten teknik mot oskyddad kroppsdel efter att domaren brutit upp de tävlande.

Förseelser som kan leda till bestraffning

 • Tala, göra gester eller på annat sätt bete sig nedvärderande gentemot andra tävlande, organisatörer eller andra närvarande.
 • Argumentera domarbeslut.
 • Tilltala poängdomare, tidhållare, poängräknare eller annan personal.
 • Vägra följa instruktioner från domare, tävlingsorganisation eller personal (ex. läkare).
 • Fortsätta fäktas efter att ringdomaren brutit fäktningen.

Överdriven brutalitet mot motståndare som inte har möjlighet att försvara sig, till exempel om motståndaren är avväpnad, har ramlat, inte försvarar sig, eller överdrivet hårda slag med svärdsknappen kan resultera i bestraffning. 

Hur vinnare utses

Eget avbrott (EA)

Om motståndaren eller dennes sekond avbryter matchen så går vinsten till den andre tävlande.

Domaravbrott (DA)

Ringdomaren kan döma en tävlande till vinst på grund av Domaravbrott (DA), om det kan tänkas finnas fara för tävlandes hälsa, särskilt när det kan anses finnas stora skillnader i teknisk skicklighet, eller när en av de tävlande inte klarar av att skydda sig tillfredsställande. Vinsten tillfaller då den andre tävlande och matchpoängen för vinnaren blir kvarvarande egna poäng samt tre (3) poäng för vinsten.

Poäng

Matchen är slut när en (eller båda) fäktare har noll (12) poäng.

Diskvalificering

En tävlande kan diskvalificeras på grund av allvarligt brott mot reglerna eller på grund av upprepade varningar. Vinsten tillfaller då den andre tävlande och matchpoängen för vinnaren blir kvarvarande egna poäng samt tre (3) poäng för vinsten.

Walk-over

Om en tävlande inte är på plats i tid eller själv väljer att avstå från att tävla, så döms matchen till den andres fördel på walk-over. Maximal matchpoäng (3 poäng) tilldelas vinnaren.

Knockout

En tävlande kan vinna på knockout (se “knockout”). Om den tävlande behöver vård av sjukvården längre än fem minuter eller om sjukvården bedömer att fäktaren inte får fortsätta matchen döms teknisk knockout till den andres fördel. Matchpoängen som vinnaren tar med sig är kvarvarande egna poäng samt tre (3) poäng för vinsten.