Regler Brottning

Tävlingen fokuserar på kast och nedläggningar, och bygger på att få sin motståndare till marken och
förbli stående. För att minska risken för de tävlande är ledlås och annan ledmanipulation inte en del
av tävlingen.
För att premiera användning av position och balansbrytning kommer tävlingen inte använda sig av
brottningsjacka eller motsvarande. Att dra och greppa i kläderna kommer inte att vara tillåtet.
Tävlingen är fullkontakt. De tävlande förväntas agera för att upprätthålla sin egen och sin
motståndares säkerhet, men det finns en risk för skador. De tävlande förväntas vara vid god hälsa,
kunna falla säkert och genomföra kast på ett säkert sätt, samt ha erfarenhet av att brottas i full fart
mot en icke-samarbetsvillig motståndare.

Domare

En match döms av en domare. Domaren startar och avslutar matchen, kommunicerar med brottarna,
säkerställer att deltagarna är redo, kontrollerar säkerhet på mattan, bedömer brottningen och
meddelar poäng till sekretariatet.
Under matchen ska ingen förutom sekretariatet eller [tournament manager] tala till eller på annat
sätt kommunicera med domaren. Brottare eller coach som försöker göra detta kommer att varnas

Kommandon och signaler

Brottare redo?
Wrestlers ready?
Domarens uppmaning om att de tävlande ska göra sig beredda.
Brottas/Wrestle
Bryt/BreakDomarens kommando om att de tävlande ska bryta upp, sluta attackera
och ta ett steg från varandra. De tävlande behöver inte återvända till
respektive hörn utan placerar sig i mitten av mattan, redo att återta matchen.
Utklappning/Tap out
Bryt/break/halt/stopp
En tävlande kan när som helst bryta en situation genom att klappa ut, på
mattan, sig själv eller motståndaren, eller genom att säga bryt, halt, stopp
eller motsvarande. Motståndaren ska då omedelbart och på ett säkert sätt
avbryta situationen.
Om inga regler brutits kommer motståndaren tilldelas ett kast.
Time outDomarens anvisning till sekretariatet att tidtagningen ska pausas.
TimeSekretariatets meddelande att matchen har nått tidsbegränsningen. Domaren
bryter matchen.

Förfarande

Alla tävlande ska anmäla sig på utsatt tid och genomgå kontroll och registrering. De ska också
följa de anvisningar som tävlingsarrangörer, läkare, eller ansvarig sjuksköterska, sjukgymnast
eller fysioterapeut och funktionärer ger dem.
Tävlingen kommer att bestå av två faser – elimineringsrundor och finaler.
Under elimineringen kommer matcher pågå tills 7 utväxlingar har ägt rum eller tidsgränsen på 3
minuter har löpt ut. Klockan kommer inte att stanna emellan utväxlingar eller för registrering av
poäng. Domaren kan stoppa klockan på grund av fel på utrustning, varningar, eller andra
särskilda anledningar.
En utväxling pågår tills domaren bryter för att en poänggivande teknik utförts eller kontrats.
Det exakta upplägget för elimineringen kommer att bero på antalet deltagare i viktklassen.
Varje tävlande kommer att ha ett antal elimineringsmatcher för att avgöra om de går vidare till
finalen.
Finalmatcherna följer samma format som elimineringsmatcherna förutom att en av de tävlande
kommer att elimineras genom att förlora matchen.

Viktklasser

Viktklasser kommer att anpassas till de tävlande.
Match

 • En match är 3 minuter eller 7 utväxlingar lång.
 • Tidtagningen stannar enbart på domarens instruktion, time out.
 • Tidtagningen stannar inte för poänggivning.
 • Time out sker i följande lägen:
  • Bristande utrustning
  • Skada
  • Varningar
  • Tävlande utanför mattan
  • I övrigt efter domarens omdöme
 • Vid skada kommer matchen pausas i fem minuter för att avgöra om den skadade kanfortsätta. Om det inte är uppenbart att så är fallet ska matchen avbrytas.
 • Vid skador på utrustning ges två minuter för byte eller lagning av utrustningen i fråga.

Matchens utförande

 1. Sekretariatet tillkännager de tävlande samt de tävlande i matchen som följer.
 2. De tävlande tar sin plats på mattan, i korrekt utrustning. De tävlande kallas till mitten för
  att skaka hand, och tar sedan sina positioner. De tävlande förväntas vara beredda och
  redo att brottas medan de är på mattan. Enbart domaren och de två tävlande får vara på
  mattan under en match.
 3. Domaren kommer att signalera till de tävlande och sekretariatet att matchens början är
  nära förestående.
 4. Domaren startar matchen med signalen ”Brottas”, varvid sekretariatet startar tidtagningen
  och de tävlande påbörjar matchen.
 5. Vid en poänggivande teknik, förbjuden teknik, tävlande utanför mattan eller tävlande som
  är på mattan utan att föregående föreligger, kommer domaren ropa ”bryt” och skilja de
  tävlande åt.
  • De tävlande ska då omedelbart återvända till sina startpositioner.
  • Domaren meddelar poäng eller varning till sekretariatet som noterar detta.
  • Domaren signalerar till de tävlande att fortsätta.
 6. Sekretariatet meddelar när 30 sekunder av matchen återstår.
 7. Sekretariatet meddelar när matchen är slut på grund av att tiden är slut genom att ropa
  ”time”.
 8. Sekretariatet meddelar ”sista utväxlingen”, när sex utväxlingar har genomförts (om tid
  återstår).
 9. När matchen avslutats kallar domaren de tävlande till sig på mattan. Sekretariatet
  tillkännager den slutgiltiga poängen och vinnaren tillkännages.
 10. De tävlande lämnar mattan och nästa match tillkännages.

Sekonder/Coach

Varje tävlande har rätt till en sekond eller coach. Det är tillåtet för sekonden att ge råd under
matchen. Sekonden kan vara en av de tävlande.
Sekonden kan också avbryta matchen och ge vinsten till motståndaren genom så kallat Eget
avbrott (EA), om hen anser att det föreligger hot mot sin egen tävlandes hälsa. Sekonden bör
pekas ut för domaren av den tävlande innan matchen.
Om sekonden är för högljudd eller stör matchen på annat sätt kan denne ges en varning av
domaren. Två sådana varningar leder till att sekonden diskvalificeras från tävlingen.
Diskvalificerad sekond ska lämna tävlingsområdet.

Utrustning

Överkropp

 • Tävlingen kommer att utföras utan brottningsjacka eller motsvarande.
 • De tävlande ska hapå sig t-shirt, rashguard eller liknande.

Byxor

 • Träningsbyxor eller shorts.
 • Byxor med fickor, dragkedjor eller annat som bedöms kunna leda till skada är inte tillåtna.

Fötter

 • Tävlingen är barfota. Inga skor eller strumpor ska användas under tävlingen.

Valfri utrustning

 • Suspensoar/grenskydd
 • Tandskydd
 • Mjuka, tättsittande skydd/stöd för leder
 • Skydd för öron.

Hygien

Tävlande förväntas inställa sig för tävling så rena som är möjligt och kan bli diskvalificerade
baserat på domarens bedömning av hälsa eller hygien.

 • Kläder måste bedömas rena, torra och utan otrevlig lukt.
 • Naglar på händer och fötter måste vara kortklippta.
 • Den tävlandes personliga hygien måste vara tillfredsställande.
 • Långt hår ska sättas upp för att inte vara ett hinder eller obehag för andra tävlande. Hår ska sättas upp med hårsnodd av gummi eller annat material – metall eller annat hårt eller styvt material får inte användas.
 • Huvudet får inte vara täckt, med undantag för medicinska bandage.

Matchpoäng

Den tävlande vinner som har flest poänggivande kast efter 3 minuter eller 7 utväxlingar.
Vid samma antal poänggivande kast vinner:

 1. Den tävlande med flest A-kast
 2. Den tävlande med minst varningar
 3. Om allt ovan är lika, kommer domaren avgöra vinnaren från följande:
  1. Mest aktiva tävlande överlag
  2. Den tävlande som hade störst kontroll över matchen
  3. Den tävlande som försökt använda flest olika tekniker

Poänggivande tekniker

 • Ett kast är här definierat som en teknik som får motståndaren att nudda marken med någon del av kroppen ovanför knäna (undantaget händer).
 • Om en tävlandes båda knän och minst en hand också rör marken (tre punkter rör marken) kommer det också räknas som ett kast.
 • Offerkast är kast då en tävlande medvetet faller bakåt eller åt sidan för att få ned sin motståndare. Dessa är poänggivande så länge den tävlande slutför tekniken i en dominant position. Om offerkastet misslyckas eller en dominant position inte uppnås ses detta som ett kast för motståndaren.
 • Tävlande kan följa med motståndaren ned under en teknik, men behöver behålla en dominant position för att få poäng.
 • Domaren kommer att vänta till kastet är genomfört innan hen bestämmer poängen.
 • När som helst kan en av de tävlande bryta en situation till sin motståndares fördel genom att säga ”stopp”, ”halt”, eller klappa på mattan, motståndaren, eller sig själv. Om inga regler brutits tilldelas motståndaren ett kast. Notera att de tävlande även i övrigt när som helst kan bryta av säkerhetsskäl. Missbruk av detta leder till varning.

Dominans

Dominanta positioner inkluderar:

 • Mage mot mage
 • Den övre tävlandes sida mot nedre tävlandes mage
 • Den övre tävlandes rygg mot nedre tävlandes mage

Här krävs också att den tävlande som är överst kontrollerar sin motståndare med armar och/eller
ben.
Om den som kastar följer sin motståndare till mattan, kan motståndaren istället få poäng för
kastet om denne slutar i en dominant position. Då brottning på marken inte är del av tävlingen
behöver detta vara resultat av agerande under kastet, inte av en kamp om dominans när kastet är
fullbordat.

Poängbedömning

Kategori A-kast
Tekniken resulterar i att motståndaren landar på rygg eller sida.
Den kastande förblir stående eller avslutar kastet i en tydligt dominant position.

Kategori B-kast
Ett kast där motståndaren:

 • Tappar balansen och tre kroppsdelar rör mattan
 • Landar på bröstkorg eller mage.
 • Kontrar kastet under pågående teknik och tar dominant position. Måste
  vara del av samma skeende som det inledande kastet.
 • Misslyckas med ett offerkast.

Otillåtna handlingar

Dessa leder till att den tävlande ges en varning. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är kan
den tävlande diskvalificeras utan tidigare varning. Diskvalificering kan göras från matchen eller
tävlingen som helhet.

Förbjudna tekniker innefattar men är inte begränsade till:

 • Strypning
 • Slag eller sparkar
 • Användande av tryckpunkter
 • Bitning och rivning
 • Tryck mot ögon eller andra känsliga områden
 • Ledmanipulation
 • Att medvetet kasta en motståndare så att denne landar på huvud eller nacke.
 • Användning av någon teknik som syftar till att medvetet skada motståndaren

Beteende som kan leda till varning inkluderar men är inte begränsat till:

 • En tävlande kan varnas för passivt beteende om de är överdrivet defensiva, utan försök till anfall, eller efter att ha betts återvända till startposition 3 gånger av domaren. Vidare kan domaren bryta matchen när som helst för att föra de tävlande tillbaka till startposition för att undvika dödläge.
 • Om en tävlande medvetet lämnar tävlingsområdet för att undvika motståndaren eller för att slösa tid kommer domaren varna hen.
 • Att trycka sin motståndare från tävlingsområdet medvetet kan medföra en varning efter domarens bedömning.
 • Om båda tävlande rör sig längs med kanten på tävlingsområdet kommer domaren antingen be dem röra sig in på området eller centrera dem.

Varningar

Varningar, diskvalificeringar och poängavdrag kan delas ut om den tävlande eller dennes sekond
beter sig regelvidrigt eller olämpligt. Det kan handla om rena regelbrott, men även dåligt
beteende gentemot domare eller motståndaren, exempelvis genom att inte åtlyda domarens
instruktioner,

Det finns tre nivåer av varningar med olika resultat.

 • Första varningen – noteras av sekretariat.
 • Andra varningen – poäng tilldelas motståndaren.
 • Tredje varningen – diskvalificering från matchen, motståndaren tilldelas en vinst.

Vid allvarliga överträdelser kan poäng tilldelas motståndaren eller den tävlande diskvalificeras
även om denne inte fått tidigare varningar.

Regler för avbrott av match

Eget avbrott (EA)
Den tävlande eller dennes sekond kan när som helst avbryta matchen om det förekommer risk för
den tävlandes hälsa. En tävlande kan inte begära stopp av tid för att hämta andan eller återhämta sig
från en träff. Vid brister i utrustningen som uppkommer under matchen ges maximalt två (2) minuter
att laga eller låna fungerande utrustning.

Domaravbrott (DA)
Domaren eller ansvarig läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller fysioterapeut har rätt att när som
helst avbryta matchen genom Domaravbrott (DA) om det föreligger risk för de tävlandes hälsa.
Domaravbrott utdöms som en säkerhetsåtgärd, särskilt när det kan anses finnas stora skillnader i
teknisk skicklighet eller när en av de tävlande inte klarar av att skydda sig tillfredsställande.

Diskvalificering
Diskvalificering sker om den tävlande allvarligt brutit mot reglerna. Vinsten går då omedelbart till
motståndaren. Vid fall av mindre allvarlig karaktär där uppsåtet inte är medvetet så utdelas varning.
En diskvalificerad tävlande ska omedelbart lämna tävlingsområdet.

Hur en vinnare utses

Den tävlande vinner som har flest poänggivande kast efter 3 minuter eller 7 utväxlingar.
Vid samma antal poänggivande kast vinner:

 1. Den tävlande med flest A-kast
 2. Den tävlande med minst varningar
 3. Om allt ovan är lika, kommer domaren avgöra vinnaren från följande:
  1. Mest aktiva tävlande överlag
  2. Den tävlande som hade störst kontroll över matchen
  3. Den tävlande som försökt använda flest olika tekniker

Eget avbrott (EA)
Om motståndaren eller dennes sekond avbryter matchen så går vinsten till den andre tävlande.

Domaravbrott (DA)
Domaren kan döma en tävlande till vinst på grund av Domaravbrott (DA), om det kan tänkas
finnas fara för tävlandes hälsa, särskilt när det kan anses finnas stora skillnader i teknisk
skicklighet, eller när en av de tävlande inte klarar av att skydda sig tillfredsställande.

Walk-over
Om en tävlande inte är på plats i tid eller själv väljer att avstå från att tävla, så döms matchen till den
andres fördel på walk-over.

Skador
De tävlande ska agera på ett rimligt och aktsamt sätt för att undvika skada på sig själva,
motståndaren, domare och tävlingspersonal, samt åskådare. Om en tävlande agerar på ett sätt
som äventyrar säkerheten för sig själv eller andra eller på ett uppsåtligt skadligt sätt kan denne bli
diskvalificerad från vidare deltagande i tävlingen efter beslut av domare.
En skadad tävlande ges fem minuter för att avgöra om hen är vid tillräckligt god hälsa för att
fortsätta. Om det inte är uppenbart inom fem minuter att så är fallet ska matchen avbrytas.
Medicinsk personal på plats kan bestämma att den tävlande inte är i stånd att fortsätta
(Domaravbrott, se ovan). Om matchen avbryts på grund av skada tilldelas vinst till kvarvarande
tävlande.

Varning kan utdelas om skada var följd av vårdslöst, även det inte var otillåtet eller uppsåtligt,
beteende.

Vid alla skador ska domare och tävlingsadministrationen göra en bedömning om huruvida skadan
var uppsåtlig. En tävlande som skadar sin motståndare medvetet kommer att bli diskvalificerad
från tävlingen.

Skada på annan, såsom domare, tävlingspersonal, medicinsk personal eller åskådare, kan resultera
i diskvalificering beroende på omständigheterna.