Nybörjare

Hej och välkommen till oss i UHFS!

Det här är en guide för saker för dig att tänka på som ny medlem i vår förening. Om du inte redan är medlem i föreningen läs om medlemskap.

Förhandskrav

  1. Om du är under 18 år måste målsman godkänna att du tränar med oss. Om möjligt ser vi gärna att de kommer och besöker en, eller flera, av träningarna för att se hur vi tränar.
  2. Föreningen ansvarar inte för skada som uppkommer under träningen. Alla medlemmar (och deltagare vid prova-på-tillfällen) täcks av Svenska Budo & Kampsportsförbundets försäkring under, och på väg till och från, träning.

Uppförande och annat att tänka på

Vi har inget formellt hälsningssystem, rankingsystem eller liknande inom klubben. Däremot förväntar vi oss att folk uppför sig hyfsat mot de andra medlemmarna och respekterar varandra. Några saker kan dock vara bra att ta upp.

  1. Kom i tid och var ombytt och i salen när passet börjar.
  2. Prata inte om annat när tränaren instruerar.
  3. Ha inte på dig smycken under träningstid. De kan fastna, gå sönder eller skada dig själv och andra.
  4. Se till att ha klippt naglarna när vi kör dolk eller brottning.
  5. HEMA kräver ganska mycket utrustning. Var beredd på att köpa åtminstone svärd, fäktmask och handskar tidigt.

Självstudier

Vår träning är i stor utsträckning baserad på Sigmund Schining ain Ringecks och Pseudo-Peter von Danzigs manualer. Det finns också mycket annan bra information på Wiktenauer.

Se även GHFSaren Andreas Engströms förträffliga initiativ att översätta Ringeck till Svenska.

Virtuell Träning

Svärd och bucklare: Excercises at home for sword and buckler

Svärd och bucklare: The seven wards of I33

Brottning: Fallteknik

Montante: Introduktion till det stora svärdet

Montante: Solo drill

Långsvärd: Teknik Videor

Långsvärd: Solo drill

Långsvärd: Basic steps with Martin Fabian

Rapier: Basic steps of rapier with Martin Fabian

Sabel: Various solo drills