Om oss

Uppsala Historiska Fäktskola (UHFS) bildades våren 2008 som en fortsättning på den verksamhet som Östra Aros Svärdsmän och Unionen för Europeisk Stridskonst tidigare utövat.

UHFS strävar efter att vårda och öka intresset för den historiska europeiska stridskonsten. Vi gör så, dels genom att lära ut konsten till intresserade, men också genom att delta på olika events och visa upp oss för en bredare allmänhet.

Vår träning skiljer sig från vanlig sportfäktning på det sättet att det inte är en ritualiserad sport utan baseras på tekniker som är utformade för att fungera på ”riktigt”. Det är alltså en stridskonst snarare än en sport.

UHFS är medlem i Svenska HEMA-Förbundet, som är en paraplyorganisation för svenska historiska fäktare. Vi binds samman av intresset för historisk stridskonst, men både träningsupplägg och vapen varierar mellan olika föreningar.

Hos oss är alla vuxna över 18 år välkomna att testa. Med målsmans tillstånd och styrelsens godkännande kan även personer under 18 få träna med oss, men oftast gäller 16 år även då. Vi tränar i huvudsak under vår- och hösttermin. Under sommaren är det träning utomhus om vädret tillåter och tillräckligt många kan delta.

FÖRENINGENS STADGAR

Stadgar