Lokaler

Tills vidare (från hösten 2014) har vi tre olika lokaler som vi tränar i. Vi jobbar på att hitta en egen lokal, men fram till dess tränar vi i Fyrishov och kommunala lokaler.

Lokalerna vi använder oss av är hall F och H på Fyrishov samt gymnastiksalen på Liljeforsskolan. Se träningsschemat för mer detaljerad information.

Sommartid tränar vi utomhus. Mer information om det läggs upp kontinuerligt på vårt forum.