Historisk europeisk stridskonst

Vår förening ägnar sig åt att utöva och återskapa den fäktkonst (Kunst des Fechtens) som praktiserades i Europa under medeltid och renässans. Fäktkonsten kom under senmedeltid och framåt att bevaras för eftervärlden i text och bild genom ett stort antal fäktböcker (Fechtbuch) skrivna av tidens skickligaste fäktmästare. När samhället och vapenteknologin förändrades så gjorde även fäktkonsten det och under följande århundranden så kom denna att allt mer sportifieras. Sporten blev gentlemannens och slutligen atletens, medan den medeltida fäktkonsten föll i glömska.

Från 1990-talet och framåt har dock denna fäktkonst börjat utforskas och praktiseras i USA och Europa och dess utövare ökat i stadig takt. Den historiska fäktkonsten kallas ofta ”HEMA” (Historical European Martial Arts) eller ”WMA” (Western Martial Arts).

Vi har valt att fokusera på den fäktkonst som utövades i det tyskromerska riket under senmedeltid och renässans i juridiska dueller och som var ett arv efter den ridderliga fäktkonsten. Fäktböckerna lär ut strid man mot man med tidens olika närstridsvapen, från pik och pålyxa, långsvärd och svärd och bucklare, till dolk och obeväpnad brottning. Fäktningen lärs ut orustat (blossfechten), i full rustning (harnichfechten) och till häst (rossfechten). Vi tränar framförallt den orustade striden med olika vapen, huvudsakligen långsvärd, svärd och bucklare, rapir och brottning. För mer om Historisk Europeisk Stridskonst läs t.ex:

Wikipedia: Historical European Martial Arts
Wikipedia: German School of Swordsmanship