Kontakt

Klubbens Styrelse 2019/2020

Gertrud Alinder – Ordförande ordforande@uhfs.se

Karin Westlund – Kassör kassoren@uhfs.se

Rickard Vesterberg – Sekreterare

Magnus Lundborg – Ledamot

Torun Sandström – Ledamot

Martin Björk – Suppleant

För frågor som inte är direkt riktade till någon i styrelsen!

kontakt@uhfs.se