Kontakt

Klubbens Styrelse 2020/2021

Martin Björk – Ordförande uppsalahistoriskafaktskola@gmail.com

Ola Sjölander – Kassör kassoren@uhfs.se

Rickard Vesterberg – Sekreterare

Chanelle Ekner – Ledamot

Milon Högberg Ekbom – Ledamot

Magnus Lundborg – Suppleant

Simon Annmo – Suppleant

För frågor till styrelsen och föreningen!

uppsalahistoriskafaktskola@gmail.com

 

Vi finns även här!!

Facebook – Uppsala Historiska Fäktskola

Instagram – Uppsala Historiska Fäktskola

Youtube – Uppsala Historiska Fäktskola