Kontakt

Klubbens Styrelse 2022/2023

Martin Björk – Ordförande uppsalahistoriskafaktskola@gmail.com

Ola Sjölander – Kassör kassoren@uhfs.se

Nicolina Ekvall – Sekreterare

Milon Högberg Ekbom – Ledamot

Yayée Oviedo – Ledamot

Simon Annmo – Suppleant

Axel Burström – Suppleant

För frågor till styrelsen och föreningen!

uppsalahistoriskafaktskola@gmail.com

 

Vi finns även här!!

Facebook – Uppsala Historiska Fäktskola

Instagram – Uppsala Historiska Fäktskola

Discord – Uppsala Historiska Fäktskola

Youtube – Uppsala Historiska Fäktskola